W dniach od 7 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

  1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)
  2. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W pierwszym naborze „Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 487 076,00. Dostępny budżet działania wynosił – 487 077,68 zł.

W drugim naborze „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło łącznie 32 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 560 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 885 339,84 zł.

 

Listy złożonych wniosków: