W dniu 06 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Serniki odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu współpracy Lokalnych Grup Działania o roboczej nazwie „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele pięciu LGD: LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Polesie”, LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” i LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu zaprezentowano oferty, które wpłynęły na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2016 a dotyczyły wykonania przewodnika turystycznego dla kajakarzy.  W ramach każdej oferty zapoznano się  z przesłanymi materiałami: ofertą firmy, wizualizacją koncepcji graficznej okładek, wizualizacją koncepcji graficznej standardowego modułu rozdziału, mapami, innymi przesłanymi materiałami.

Podczas dyskusji stwierdzono, że kluczowym elementem mającym wpływ na cenę przewodnika jest właśnie rodzaj materiału, na którym będzie drukowany. W związku z tym padała sugestia, by rozważyć użycie materiału „kreda błysk 170g. folia mat 1/1” lub „papier kreda błysk 130g. foliowanie błysk 2 stronne”, jeżeli jego jakość nie będzie znacząco odbiegać od zaproponowanego w zapytaniu: „permament paper – mark resist gramatura 185 mikronów lub wyższa”.

Na spotkaniu poddano również pod dyskusję temat ujednolicenia projektu wyposażenia przystani kajakowych (wiaty, ławki, tablice itd.), w celu wynajęcia jednego projektanta i ewentualnego dzięki temu obniżenia kosztów. W trakcie dyskusji, stwierdzono, że ze względu na różne warunki terenowe, potrzeby i budżet, każdy Partner będzie realizował wyposażenie przystani kajakowych we własnym zakresie. Padła prośba, aby przesłać do wszystkich partnerów projekt oznakowania szlaku, który był już realizowany przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” i LGD „Zielony Pierścień”.

W dalszej części spotkania omówiono również kwestię ilości przystani na szlaku na terenach poszczególnych LGD. Ustalono, że optymalnym rozwiązaniem było by założenie, aby przerwy między przystaniami nie były większe niż 10 – 15 km. Stwierdzono, że obecnie na terenie LGD „Krasnystaw PLUS” jest odcinek ok. 30 km bez żadnej przystani.