Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informujemy, że:

 

Administratorem Twoich danych będzie: Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28), 21-100 Lubartów dalej LGD.

Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD określony szczegółowo w stosownej polityce.

 

Dane podlegające ochronie

To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD,  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.

Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy współpracujący, finansujący działania realizowane przez LGD.

Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów, w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

 

Prawa do danych

Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.