W dnach 17.07.2019 – 31.07.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabór wniosków na działanie:

– rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.2.) Na przedsięwzięcie 1.1.2. wpłynęło łącznie 8 wniosków na kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 801 090,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków: