W dnach 15.05.2019 – 30.05.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabory wniosków na działania:

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.).

Na przedsięwzięcie 1.2.1. wpłynęło łącznie 11 wniosków na kwotę dofinansowania 832 686,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 1 129 274,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.4.2. wpłynęło 2 wnioski na kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Pula dostępnych środków wynosiła 174 182,11  zł.

 

Listy złożonych wniosków: