Biuro LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje potencjalnych wnioskodawców działań:

  1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej.
  2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

o planowanych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 naborach wniosków.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczone na stronie LGD najpóźniej 17 listopada.

Inne dokumenty (w tym wnioski, biznes plany i instrukcje) znajdują się w zakładce do pobrania > druki.

Informujemy, że wnioskodawcy mogą korzystać z wcześniejszych, przed naborem, jak i w trakcie naboru, konsultacji.

Ze względu na problemy kadrowe biura i obostrzenia związane z pandemią,  konsultacje będą możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl