W dniu 7 sierpnia 2021 roku w Parku miejskim w Kamionce odbył się pierwszy Festiwal Produktu Lokalnego.
Festiwal Lokalna Grupa Działania zorganizowała wspólnie z Gminą Kamionka. Patronatem wydarzenie objęła Pani Ewa Zybała Starosta Powiatu Lubartowskiego.
W festiwalu udział wzięło ponad 50 wystawców reprezentujących rzemiosło, produkty spożywcze, rękodzieło, sztukę, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły śpiewacze i kapele ludowe.
Biorący udział w wydarzeniu zarówno wystawcy, jak i kupujący czy zwiedzający pozytywnie ocenili inicjatywę Lokalnej Grupy Działania i Gminy Kamionka co zobowiązuje organizatorów do kontynuowania podjętych w tym kierunku.
Organizatorzy składają podziękowania wystawcom, odwiedzającym, gościom i patronom wydarzenia za udział i zaangażowanie. Mamy nadzieję na kontynuowanie inicjatywy z pożytkiem dla producentów, mieszkańców i turystów.
Za organizatorów
Leszek Zieliński
Prezes LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szakiem”