Informujemy, że Festiwal Produktów Lokalnych odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku w Kamionce (Park miejski). Przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk od godziny 9.00 do 10.30.

Aby wziąć udział w Festiwalu Produktów Lokalnych należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dla Wystawców wskazując wielkość stoiska czy wystawca posiada własny namiot i inne elementy stoiska czy potrzebne będzie zasilanie w prąd oraz krótko scharakteryzować jakie produkty będzie wystawiać. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej Lokalnej Grupy Działania: info@lgdlubartow.org.pl.

 

Zgłoszenia  Wystawców przyjmujemy do dnia 23 lipca 2021 roku do godz.15.00

 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www: lgdlubartow.org.pl

 

Pliki do pobrania: