Nabory projektów

OGŁOSZENIE NR 1/2016 O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informuje o naborze wniosków w 2016 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

 1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 800 000, 00 zł
  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 1 2016 >>>>
  .
 2. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 555 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2 2016 >>>>
  .
 3. BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 400 000, 00 zł
  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 3 2016 >>>>
  .
 4. TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI W ROZUMIENIU ART.3 PKT.2 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28 STYCZNIA 2002 R. W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.2: TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 500 000, 00

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 4 2016 >>>>
  .
 5. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 5 2016 >>>>
  .
 6. WSPARCIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ KAMPANII AKTYWIZUJĄCYCH I INTEGRUJĄCYCH LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ W TYM GRUPY DEFAWORYZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.5.1: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ KAMPANII AKTYWIZUJĄCYCH I INTEGRUJĄCYCH LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ, W TYM GRUPY DEFAWORYZOWANE
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 6 2016 >>>>