WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 18.10.2017 r. o godz. 13.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  5. Głosowanie nad uchwałą nr 9/2017 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  6. Przedstawienie proponowanych zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  7. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2017 w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Materiały do pobrania:

 

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                     Wioletta Wierzbicka

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Przedsięwzięcie 1.4.2

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej obszaru LGD poprzez odnowienie zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany efekt operacji: 1 obiekt zabytkowy poddany pracom restauratorskim.

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemieniania Pańskiego w Firleju.

PRASÓWKI Z KOZŁÓWKI

II Ogólnopolski Turniej Wewnętrznych Służb Ochrony15.09.2017 r.

„Obudź W SObie Zwycięzcę”

„Obudź W SObie Zwycięzcę” to II Ogólnopolski Turniej Drużyn Muzealnych Wewnętrznych Służb Ochrony o puchar Dyrektora Muzeum Zamoyskich. Uczestnicy Turnieju będą mieli za zadanie wykazać się wiadomościami na temat muzeów uczestniczących w konkursie, wiedzą teoretyczną oraz sprawnością praktyczną w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami strzeleckimi.

Organizatorem zawodów jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, a partnerem imprezy – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z Warszawy. W tym roku w Turnieju weźmie udział 5 ekip z różnych regionów Polski – Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum–Zamek w Łańcucie, Łazienki Królewskie w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godz. 12.00.

 

18.09.2017 r.

„Kozłówka w ogniu!”

W poniedziałek na terenie Muzeum w Kozłówce przeprowadzone zostaną ćwiczenia strażackie. Celem akcji będzie sprawdzenie przygotowania personelu placówki muzealnej do sytuacji kryzysowej i współdziałania z Państwową Strażą Pożarną przy ewakuacji osób i mienia z Muzeum. Pracownicy, pod okiem strażaków, będą musieli wykazać się znajomością sygnałów alarmowych oraz zasad, działań i miejsc ewakuacji. Ćwiczebny pożar wybuchnie na pałacowym strychu. Już kilka minut po sygnale alarmowym na miejsce powinny przyjechać wozy strażackie. Przed strażakami, poza samymi działaniami gaśniczymi, nie lada wyzwanie – ewakuacja nieprzytomnego pracownika. W tym czasie zadaniem muzealników, podzielonych na zespoły, będzie ewakuacja eksponatów.

Ćwiczenie rozpoczną się o godz. 10.00 na pałacowym dziedzińcu.

 

Akcja policyjna21.09.2017 r.

„Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych”

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce przeprowadzą wspólne działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Celem działań jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego związanej z zagrożeniami, jakie płyną z niewłaściwych zachowań za kierownicą. Lekceważenie przepisów drogowych niejednokrotnie staje się przyczyną ludzkich tragedii, natomiast umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jednym z ogniw ,,łańcucha ratowniczego” i ,,łańcucha przeżycia”. Nierzadko sprawność i czas podjętych działań na miejscu zdarzenia ma wpływ na przeżywalność poszkodowanych. Każdy z zatrzymanych kierowców będzie mógł odbyć bezpłatnie profesjonalny instruktaż na temat udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym, zasad postępowania z kilkoma osobami rannymi oraz wykonać czynności resuscytacyjne na fantomie. Dla aktywnych uczestników akcji przygotowano wiele cennych niespodzianek.

TERMIN DZIAŁAŃ

21 września 2017 roku (czwartek), godz. 10.00–15.00.

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ

Droga krajowa nr 19, szczegółowe miejsce zostanie podane opinii publicznej w terminie późniejszym.

 

 

Dzien_Seniora23–24.09.2017 r.

„Ciekawe jest życie staruszka”

W dniach 23–24 września w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się akcja „60+kultura” organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jej ramach każdy senior będzie mógł zakupić karnet na wszystkie nasze ekspozycje za jedyne 18 zł, a pojedyncze wejście do pałacu – już za 6 zł. Zapraszamy grupy zorganizowane, jak i turystów indywidualnych. Powiedzcie o naszej akcji swoim rodzicom, dziadkom, znajomym. Naprawdę warto, do zobaczenia!

 

Szkolenie NIMOZ27–28.09.2017 r.

„Profilaktyka konserwatorska w muzeum”

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem). Uczestnicy szkolenia będą mieli także okazję zapoznać się z różnorodnymi zagadnieniami profilaktyki konserwatorskiej we wszystkich ekspozycjach Muzeum Zamoyskich.

 

Zwiedzanie z duchami06.10.2017 r.

„Zwiedzanie z duchami”

Nocne zwiedzanie pałacu i spotkanie z duchem Marii z Granowskich Zamoyskiej, która zmarła 12 czerwca 1846 roku, przeżywszy 72 lata. Przyczyna jej śmierci nie jest w zupełności znana i przez lata owiała się dramatyczną legendą, którą przybliżymy w trakcie zwiedzania.

 

Termin zwiedzania: 06.10.2017 r., godz. 18.00.

Cena biletu: 35 zł.

Czas zwiedzania 80 min.

Liczba miejsc: 30.

Obowiązują wyłącznie wcześniejsze rezerwacje pod nr telefonu: 81 8528310.

 

Polska_Zobacz_Wiecej7–8.10.2017 r.

“Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”

“Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny” to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej, w którym mamy przyjemność uczestniczyć od początku jego istnienia. W dniach 7–8 października 2017 roku przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję na zwiedzanie naszego Muzeum. W tych dniach obowiązywać będzie rabat na bilet normalny do Powozowni (z 5 zł na 2 zł) i wystawy czasowej „Pejzaż z Wisłą w tle” (z 5 zł na 2 zł). Promocyjne bilety można zakupić od 18 września do 8 października w kasie Muzeum w godzinach jej funkcjonowania. Serdecznie zapraszamy!

 

Informacje przygotował:

Adam Kościańczuk

Telefon: 81 852 83 18 | e-mail: promocja@muzeumzamoyskich.pl

Galeria produktu lokalnego w Lublinie

Przystępujemy do realizacji projektu galerii produktu lokalnego w Lublinie.

Prosimy o wypełnienie karty produktu, zestawienia dla wystawców oraz rozpropagowanie tematu wśród producentów produktów lokalnych i tradycyjnych z naszego terenu, którzy byli by zainteresowani sprzedażą produktów w Lublinie w galerii Gala.

Na wypełnione karty czekamy do piątku włącznie.

 

Pliki do pobrania:

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 81 854 58 53. Wypełnione pliki proszę o przesłanie na adres e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI MARSZY NORDIC WALKING Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA  „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” I KLUBEM AKTYWNYCH „ART-FIT”

27 sierpnia 2017 roku uczestnicy imprez promocyjnych LGD spotkali się tym razem nad jeziorem Firlej.

Była to ostatnia trasa nordic walking w tym sezonie. Uczestnicy dopisali. Pogoda również sprzyjała chodziarzom.

Tym razem korzystaliśmy z gościnności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Firleju. Na ręce Pana Dyrektora Damiana Lewtaka składamy podziękowania za udostępnienie miejsca i zorganizowanie ogniska.

Po krótkiej rozgrzewce i instruktażu chodzenia przeprowadzonego przez panie z „ART-FIT”, uczestnicy ruszyli w trasę prowadzącą głównie leśnymi ścieżkami i polnymi drogami wokół Firleja. Trasa liczy ok. 12 kilometrów. Po niespełna dwóch godzinach uczestnicy dotarli do mety.

 

Na mecie na uczestników czekał poczęstunek. Można było upiec kiełbaski przy ognisku.

Każdy z uczestników otrzymał koszulkę, czapeczkę i saszetkę oraz pamiątkowy dyplom i płytę ze zdjęciami przygotowane przez LGD i ART-FIT.

 

Marsze nie mogły by się odbyć bez zaangażowania wielu osób. Szczególne jednak podziękowania należą się Paniom: Aleksandrze Berger i Ilonie Skałeckiej z ART-FIT oraz Panom: Dawidowi Tarnowskiemu i Marcinowi Boguszowi z Gminnej Biblioteki Publicznej z Firleja za pomoc w przygotowaniu imprezy w Firleju.

Słowa podziękowania należą się również Panu Staroście Lubartowskiemu Fryderykowi Pule za współfinansowanie z budżetu starostwa dwóch naszych imprez.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości.

W imieniu organizatorów LGD i Art-Fit

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

Zgłoś się na paradę kajakową i piknik w Kośminie nad Wieprzem

Lokalna Grupa Działania “Zielony Pierścień” wraz z partnerami zaprasza na imprezę plenerową pn. „Parada kajakowa i piknik w Kośminie nad Wieprzem”, która odbędzie się 10 września br.

 

W programie imprezy m.in.:

– spływ kajakowy na rzece Wieprz na dystansie 10 km (Białki Dolne – Kośmin),

– regaty kajakowe na rzece Wieprz dla chętnych (po spływie) na dystansie 1,2 km (pod prąd i z nurtem rzeki)

– gry i zabawy oraz piknik z ogniskiem w Kośminie.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 7 września 2017 r. do godziny 12.00 poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: lgd@zielonypierscien.eu z podaniem imienia i nazwiska, wieku, telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego uczestnika. W terminie do 8 września br. Organizator powiadomi e-mailem uczestnika o zakwalifikowaniu w imprezie i wskaże, w której grupie (I lub II) uczestnik weźmie udział w spływie.

 

Program imprezy oraz zasady uczestnictwa znajdziesz tutaj: Regulamin parada kajakowa >>>>   Oświadczenie >>>>

 

Zapraszamy!

 

MARSZ NORDIC WALKING W STRUGACH DESZCZU

Tym razem niedzielne przedpołudnie nie sprzyjało uczestnikom marszy nordic walking organizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz Klub Aktywnych „Art-Fit”.

Marsz odbywał się w strugach deszczu. Nie przeszkodziło to uczestnikom w pokonaniu trasy.

Na mecie czekał na wszystkich poczęstunek i ciepła herbata.

Uczestnicy po marszu w doskonałych humorach rozpoczęli biesiadowanie.

Wysłuchali również coacha zdrowia, który przeanalizował z uczestnikami ankiety wypełniane przez uczestników na jednym z wcześniejszych marszy.

Pod koniec biesiadowania przestało również padać co umożliwiło zrobienie wspólnego pamiątkowego zdjęcia uczestników.

 

27 sierpnia zapraszamy wszystkich nad jezioro w Firleju na zakończenie tegorocznego cyklu.

W programie wspólne ognisko, koszulki i czapeczki, drobne upominki oraz dyplomy dla uczestników naszych niedzielnych spotkań. Zapraszamy!

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www: lgdlubartow.org.pl

.