INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZWIĄZANEGO Z OCENĄ I WYBOREM WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2019

Informuję, że w dniu 6 września 2019 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 17.07.2019 – 31.07.2019, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 17.07.2019 – 31.07.2019,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

                                                                                         Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE

W dnach 17.07.2019 – 31.07.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziło nabór wniosków na działanie:

– rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.2.) Na przedsięwzięcie 1.1.2. wpłynęło łącznie 8 wniosków na kwotę dofinansowania 1 402 961,00 zł. Pula dostępnych środków wynosiła 801 090,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Z pożyczek skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki: ponad 99.000 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

 

Oprocentowanie:

0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

– 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat. Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych.

 

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: ponad 29.000 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 

Program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” to:

 • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa – pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego!
 • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych – 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku!
 • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy– część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona!

 

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów i dane kontaktowe do Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Pośrednika finansowego działającego na terenie województwa lubelskiego:

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH II/2019 I III/2019

 

W dniu 12 lipca 2019 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 15.05.2019 – 30.05.2019 roku.

Na nabór na budowę lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło 11 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 832 686,00 zł.

W naborze zaś na zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 112 409,00 zł.

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

 

Maraton kajakowy na rzece Wieprz

Piotr Rosada z Białogardu (woj. zachodniopomorskie) został zwycięzcą I Maratonu kajakowego na rzece Wieprz na dystansie 100 km z Lubartowa do Kośmina. Odcinek ten pokonał w 9 godzin 25 minut i 40 sekund. I jest to pierwszy rekord na tym dystansie na Wieprzu. Piotr Rosada umocnił się na pozycji lidera w tegorocznej klasyfikacji generalnej maratonów CANOA CUP.

 

Zawody odbyły się 29 czerwca br. Wzięło w nich udział ponad 30 kajakarzy. Zawodnicy ścigali się na dystansie 100 km z Lubartowa do Kośmina, który jest zaliczany do klasyfikacji CANOA CUP lub na krótszym odcinku 40 km z Jeziorzan do Kośmina.

 

Na dłuższym dystansie drugie miejsce zajął Sebastian Nagórka z Tomaszowa Mazowieckiego (woj. łódzkie) z czasem 9 godz. 47 min. i 56 s. a trzecie Jakub Tuszyński z Warki (woj. mazowieckie) z czasem 9 godz. 50 min. 41 s. Tuż za podium znalazł się Dariusz Majchrzak z Dęblina z czasem 9 godz. 50 min. 56 s., który aktualnie jest wiceliderem klasyfikacji  CANOA CUP 2019.

 

Przypomnijmy, że CANOA CUP (www.canoa.com.pl) to cykl maratonów kajakowych na różnych dystansach, nie krótszych jednak jak 42,195 km i na różnych akwenach o zróżnicowanej skali trudności. Celem ich przeprowadzenia jest propagowanie aktywnej formy kajakarstwa w połączeniu ze zdrowym trybem życia oraz wyłonienie z grupy uczestników najszybszego i najbardziej wszechstronnego kajakarza nizinnego. Maratony z cyklu CANOA CUP dedykowane są wszystkim miłośnikom kajakarstwa, udział w nim mogą brać sportowcy, amatorzy jak również typowi turyści.

 

W zawodach na krótszym dystansie (40 km) z Jeziorzan do Kośmina zwycięzca został Marek Bartnicki z czasem 4 godz. 8 min. i 46 s. Drugie miejsce zajął Ireneusz Burzych z czasem 4 godz. 10 min i 24 s., a trzecie Izabela Penczek z czasem 4 godz. 25 min. i 27 s.

 

Na mecie w Kośminie przy przystani kajakowej o godz. 20.00 odbyła się dekoracja zwycięzców.

 

Czytaj więcej …

Informacja

Informujemy, że LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na dodatkowe środki przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju”. Środki te zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie: Zakładanie działalności gospodarczej. Uruchomienie naboru z dodatkowych środków planujemy na wrzesień-październik 2019 roku. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Leszek Zieliński – prezes LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”