Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego celem rozpoznania rynku na wykonania katalogu produktów lokalnych dla Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Wykaz ofert katalog produktów lokalnych >>>

 

Szanowni oferenci !

Bardzo dziękujemy za tak liczne przesłanie ofert. Pozwoliło nam to rozeznać rynek i ustalić szacunkowy koszt oraz nakład katalogu.

W chwili obecnej przygotowujemy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego wniosek na realizację projektu współpracy.

Spieszymy poinformować, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, skontaktujemy się z kilkoma oferentami, którzy zaoferowali najkorzystniejsze warunki, celem wyboru wykonawcy do realizacji i realizacji zamówienia.

 

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapytanie ofertowe na wykonanie przygotowania i przeprowadzenia jednodniowego szkolenia

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania  przygotowania i przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z procesu przygotowywania produkcji i sprzedaży produktów lokalnych  Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 31.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie wyjazdu studyjnego na teren Słowenii

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania wyjazdu studyjnego na teren Słowenii w ramach przygotowywanego projektu współpracy  dla lokalnych grup działania:  „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Termin składania ofert upływa 29.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwu dniowego wyjazdu studyjnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania   przeprowadzenia dwu dniowego wyjazdu studyjnego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dla Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy.

Termin składania ofert upływa 31.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania  koszulek i czapeczek promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 31.01.2020 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie katalogu produktów lokalnych Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  na wykonanie katalogu produktów lokalnych Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Termin składania ofert upływa 27.01.2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

 

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Pliki do pobrania:

 

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ROZPATRZENIE PROTESTÓW

10 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów złożonych przez wnioskodawców w naborze na zakładanie działalności gospodarczej:

Klaudia Chadaj – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Zakład fryzjerski Golibroda Klaudia Chadaj.

Jarosław Dudek – Rozpoczęcie działalności gospodarczej – utworzenie firmy zajmującej się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez.

 

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 10 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
  2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
  5. Klaudia Chadaj – Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Zakład fryzjerski Golibroda Klaudia Chadaj.
  6. Jarosław Dudek – Rozpoczęcie działalności gospodarczej – utworzenie firmy zajmującej się kompleksową obsługą różnego rodzaju imprez.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
  8. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                      Mariusz W. Sienkiewicz

                                                                                               Przewodniczący Rady LGD