POŻYCZKI UNIJNE

Uprzejmie informujemy, że  w Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół Lublina”  (adres biura: Lublin, ul. Narutowicza 37/5 tel. 81 532 30 65) można otrzymać informacje oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem,  realizacją oraz rozliczaniem pożyczki unijnej („Pożyczka mała” oraz „Pożyczka duża”).

W ramach produktu „Pożyczka mała” oraz „Pożyczka duża”, finansowane mogą być inwestycje realizowane na terenie województwa lubelskiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego).

 

Krótka charakterystyka Produktu:
POŻYCZKA MAŁA
•    kwota pożyczki  –  do 250.000 zł
•    oprocentowanie preferencyjne  – 1,84%
•    okres spłaty  – do 5 lat
•    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
•    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
•    wkład własny  – brak
POŻYCZKA DUŻA
•    kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
•    oprocentowanie preferencyjne – 1,84%
•    okres spłaty  – do 8 lat
•    karencja w spłacie kapitału  – do 6 miesięcy
•    prowizja od udzielenia pożyczki  – brak
•    wkład własny  – brak

 

Szczegółowe  warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie http://www.marr.com.pl/RPO_mala.html lub na stronie www.krainawokollublina.pl w zakładce „Pożyczki”

 

ulotka_mala_duza_s1 ulotka_mala_duza_s2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiono również stan prac nad projektami współpracy

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

 

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Zachęcamy do rozpowszechnienia ankiety wśród znajomych i rodziny (choćby przez portale społecznościowe np. facebooka).

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapytanie ofertowe na dostarczenie toreb bawełnianych reklamowo-promocyjnych wraz z ologowaniem

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia toreb bawełnianych reklamowo – promocyjnych wraz z ologowaniem  dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 10.02.2020 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego celem rozpoznania rynku na  przeprowadzenia dwu dniowego wyjazdu studyjnego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dla Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy

 

Szanowni oferenci !

Bardzo dziękujemy za przesłanie ofert. Pozwoliło nam to rozeznać rynek i ustalić szacunkowe koszty oraz nakreślić program wyjazdu jaki będziemy chcieli zrealizować.

W chwili obecnej przygotowujemy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego wniosek na realizację projektu współpracy.

Spieszymy poinformować, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, skontaktujemy się z oferentami, celem ostatecznego wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.

 

Wykaz ofert na wykonanie wyjazdu studyjnego >>>

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na  organizację wyjazdu studyjnego na teren Słowenii w ramach przygotowywanego projektu współpracy dla Lokalnych Grup Działania: „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Szanowni oferenci !

Bardzo dziękujemy za przesłanie ofert. Pozwoliło nam to rozeznać rynek i ustalić szacunkowe koszty oraz nakreślić program wyjazdu jaki będziemy chcieli zrealizować.

W chwili obecnej przygotowujemy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego wniosek na realizację projektu współpracy.

Spieszymy poinformować, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, skontaktujemy się z oferentami, celem ostatecznego wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Lista złożonych ofert >>>

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informujemy, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęło 40 ofert na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych. Wybrana została oferta z najniższą ceną: Goma Mariusz Markut, ul. Mireckiego 13, 37- 459 Stalowa Wola. W przypadku, gdy wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, nie zagwarantuje należytego i terminowego wykonania zlecenia, zarząd stowarzyszenia zawrze umowę z kolejnym wykonawcą z poniższej listy, który zaoferował najniższą cenę oraz zagwarantuje realizację zlecenia.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Lista złożonych ofert >>>