Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

 

Celem przygotowanych propozycji zmian są przesunięcia w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wynikającymi  z potrzebą aktualizacji LSR celem efektywnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 3 kwietnia 2024 roku.

 

Propozycje zmian  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, proponowane przez zarząd  znajdują się w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania: